Nokia 5228 - Začetek iskanja

background image

Iskanje

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

95

background image

Če želite poiskati vsebine svoje mobilne naprave, v iskalno polje vnesite iskane

izraze ali prebrskajte kategorije vsebine. Med vnašanjem iskanih izrazov se rezultati

razporedijo v kategorije. Če se najnovejši rezultati ujemajo z vašimi iskanimi izrazi,

se pojavijo na vrhu seznama z rezultati.
Če želite iskati spletne strani v internetu, izberite Poišči v internetu in ponudnika

iskalne storitve ter nato vnesite iskane izraze v iskalno polje. Ponudnik iskalne

storitve, ki ste ga izbrali, je nastavljen kot privzeti ponudnik internetne iskalne

storitve.
Če je privzeti ponudnik iskalne storitve že nastavljen, ga izberite, da začnete z

iskanjem, ali pa izberite Več storitev iskanja, da uporabite drugega ponudnika.
Če želite spremeniti nastavitve svoje države ali regije, da bi našli več ponudnikov

iskalnih storitev, izberite Možnosti > Nastavitve > Država ali regija.

16. O Trgovini Ovi

S storitvijo Trgovina Ovi lahko prenašate mobilne igre, aplikacije, videe, slike,

teme in tone zvonjenja v napravo. Nekateri predmeti so brezplačni, druge morate

plačati s kreditno kartico ali tako, da bremenite telefonski račun. Načini plačila, ki

so na voljo, so odvisni od države bivanja in ponudnika omrežnih storitev. Trgovina

Ovi ponuja vsebino, ki je združljiva vašo z mobilno napravo in ustreza vašemu okusu

in lokaciji.

17. Druge aplikacije

Ura

Nastavitev ure in datuma

Izberite Meni > Aplikacije > Ura.
Izberite Možnosti > Nastavitve in nato izberite med temi možnostmi:
Čas — Nastavite uro.

Datum — Nastavite datum.