Nokia 5228 - Nadzorni gumbi in kazalniki za snemanje videa

background image

Nadzorni gumbi in kazalniki za snemanje videa

V iskalu za snemanje videa je prikazano naslednje:

Kamera

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

75

background image

1 — Znak načina
2 — Znak za izklop zvoka
3 — Ikona za snemanje
4 — Nastavitve snemanja
5 — Kazalnik stopnje napolnjenosti baterije
6 — Kazalnik kakovosti videa. Če želite nastavitev spremeniti, izberite Možnosti >

Nastavitve > Kakovost videa.
7 — Vrsta video datoteke
8 — Razpoložljivi čas snemanja. Kazalnik dolžine trenutnega video posnetka med

snemanjem prikazuje tudi čas snemanja in preostali čas.
9 — Mesto, kamor se bo shranil videoposnetek.
10 — Scenski načini