Nokia 5228 - Po snemanju videa

background image

Po snemanju videa

Ko posnamete videoposnetek, izberite med naslednjimi možnostmi (na voljo samo,

če ste izbrali Možnosti > Nastavitve > Prikaži zajeti video > Vključi):

Predvajaj — Predvajajte video, ki ste ga pravkar posneli.

Zbriši — Zbrišite videoposnetek.

Če želite posneti še en video, pritisnite sprožilec, da se na zaslonu spet prikaže

iskalo.

Kamera

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

76

background image

11. Galerija

Če želite shranjevati in razvrščati slike, video in zvočne posnetke ter povezave za

pretakanje, izberite Meni > Galerija.

Nasvet: Do prikaza slik in videoposnetkov hitro dostopate tako, da se

dotaknete predstavnostne tipke ( ) in odprete predstavnostno vrstico, nato

pa izberete .

Pregledovanje in razvrščanje datotek

Izberite Meni > Galerija in med naslednjim:

Slike in vid. pos. — Preglejte slike v prikazovalniku slik in video posnetke v

Video centru.

Pesmi — Odprite predvajalnik glasbe.

Zvočni posnetki — Poslušajte zvočne posnetke.

Ostale predstav. — Glejte predstavitve.

Po mapah lahko brskate, jih odpirate in ustvarjate ter označujete, kopirate in

premikate predmete v njih ali jih dodajate vanje.
Datoteke, shranjene na združljivi pomnilniški kartici (če je vstavljena), označuje

.

Datoteko odprete tako, da jo izberete na seznamu. Video posnetki in datoteke s

pripono .ram se odprejo in predvajajo v Video centru, glasbeni in zvočni posnetki

pa v predvajalniku glasbe.
Če želite kopirati ali premakniti datoteke na pomnilniško kartico (če je vstavljena)

ali v pomnilnik naprave, izberite datoteko, Možnosti > Razvrsti > Kopiraj ali

Premakni in med možnostmi, ki so na voljo.

Gledanje slik in videoposnetkov

Izberite Meni > Galerija in Slike in vid. pos..