Nokia 5228 - Snemanje video posnetkov

background image

Snemanje video posnetkov

Snemanje video posnetkov

1. Če je kamera v slikovnem načinu, preklopite na video način tako, da izberete

in video način .

2. Snemanje začnete tako, da pritisnete sprožilec ali se dotaknete . Prikaže se

rdeča ikona snemanja in predvaja se ton.

3. Snemanje lahko kadar koli prekinete tako, da izberete Zač. ustavi. Nadaljujete

ga tako, da izberete Nadaljuj. Snemanje se ustavi, če ga prekinete in eno minuto

ne pritisnete nobene tipke.
Če želite približati ali oddaljiti motiv v iskalu, uporabite tipko za približanje na

napravi.

4. Snemanje ustavite tako, da pritisnete sprožilec. Videoposnetek se samodejno

shrani v Galerija. Če ste izbrali kakovost za pošiljanje, je lahko videoposnetek

dolg približno 30 sekund, pri drugih kakovostih pa 90 minut.