Nokia 5228 - Nastavitve zajema in snemanja

background image

Nastavitve zajema in snemanja

Če želite odpreti pogled nastavitev zajema in snemanja, preden posnamete sliko ali

video posnetek, izberite Meni > Aplikacije > Kamera in .
V pogledu nastavitev zajema in snemanja so na voljo bližnjice do različnih

elementov in nastavitev, preden posnamete sliko ali video posnetek.
Nastavitve zajema in snemanja se povrnejo v privzete nastavitve, ko zaprete

kamero.
Izberite med naslednjim:

– Izberite sceno.

ali

– Preklapljajte med video načinom in slikovnim načinom.

ali – Prikažite ali skrijte iskalo (samo slike).
– Vključite samosprožilec (samo pri fotografiranju).

– Aktivirajte zaporedno slikanje (samo slike).

– Odprite Galerija.

Nastavitve za slike:

– Izberite barvni učinek.

– Prilagodite ravnovesje beline. Izberite trenutne svetlobne razmere. Kamera

bo tako natančneje prikazala barve.

– Prilagodite kompenzacijo osvetlitve (samo pri fotografiranju). Če snemate

temen predmet ali osebo pred zelo svetlim ozadjem, kot je sneg, prilagodite

osvetlitev na +1 ali +2, da bo uravnotežena s svetlostjo ozadja. Če snemate nekaj

svetlega pred temnim ozadjem, uporabite -1 ali -2.

– Prilagodite občutljivost za svetlobo (samo pri fotografiranju). Če je svetloba

slaba, povečajte občutljivost zanjo, da preprečite pretemne in slabo izostrene

fotografije. Pri večji občutljivosti bodo fotografije morda videti bolj zrnaste.

Kamera

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

72

background image

– Prilagodite kontrast (samo pri fotografiranju). Prilagodite razliko med

najsvetlejšimi in najtemnejšimi deli slike.
— Prilagodite ostrino (samo slike).
Prikaz na zaslonu se spremeni skladno z izbranimi nastavitvami.
Nastavitve zajema so ločene za fotografiranje in snemanje videa. Ko preklapljate

med načinoma, se nastavitve, ki ste jih določili, ne ponastavijo.
Če izberete novo sceno, nadomesti nastavitve zajema izbrana scena. Nastavitve

zajema lahko po potrebi spremenite, ko izberete sceno.
Shranjevanje posnete slike lahko traja dlje, če spremenite povečavo ali nastavitev

svetlosti ali kontrasta.