Nokia 5228 - Zaporedno fotografiranje

background image

Zaporedno fotografiranje

Izberite Meni > Aplikacije > Kamera.

Kamera

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

74

background image

Zaporedno fotografiranje začnete tako, da izberete Meni > Aplikacije > Kamera

in > Zaporedje. Če želite zapreti okno z nastavitvami, se dotaknite zaslona nad

oknom. Pridržite sprožilec. Naprava fotografira, dokler ne spustite sprožilca ali

dokler ne zmanjka pomnilnika. Če na kratko pritisnete sprožilec, se posname 18

zaporednih fotografij.
Posnete slike se prikažejo razporejene v mrežo. Sliko pogledate tako, da jo izberete.

V iskalo zaporednega slikanje se vrnete tako, da pritisnite sprožilec.
Pri samosprožilcu lahko uporabite tudi način zaporednega slikanja.
Način zaporednega fotografiranja izključite tako, da izberete > En posnetek.