Nokia 5228 - Kazalo

background image

Kazalo

A

antene 29

aplikacija za pomoč 10

aplikacije 100

aplikacije Java 100

aplikacije programske opreme 100

aplikacije Symbian 100

B

baterija

varčevanje z energijo 12

vstavljanje 15

beležke 105

besedilna sporočila

nastavitve 59

pisanje odgovora 52

pošiljanje 51

prejemanje in branje 52

sporočila na kartici SIM 58

bližinsko tipalo 34

Bluetooth 89, 90

brskalnik

Glejte spletni brskalnik

budilka 97

C

certifikati 110

Č

čakajoči klic 38

D

datum in ura 97

dnevnik klicev 40

dodatna oprema 108

dostopne točke 85

skupine 86

DRM (upravljanje digitalnih pravic) 112

E

e-pošta 54, 57

e-poštna sporočila 54

F

fotografije

Glejte kamera

G

galerija 77

gledanje slik 77

gledanje videoposnetkov 77

prikaz 77

razvrščanje 77

Glasba Ovi 67

glasovni klici

Glejte klici

glasovni ukazi 38, 107

Glejte tudi glasovno klicanje

glasovno klicanje 38

glasovno upravljanje 107

gostovanje 85

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

128

background image

H

hitro klicanje 37

I

imenik 47

brisanje 47

glasovne oznake 47

kopiranje 27, 48

pošiljanje 47

pregled 46

shranjevanje 46

sinhroniziranje 88

slike v vizitkah 46

toni zvonjenja 48

urejanje 46

Informacije o podpori Nokia 10

internet

Glejte spletni brskalnik

iskanje 95

izklop zvoka 36

J

jezikovne nastavitve 107

JME, podpora za aplikacije Java 100

K

kabelska povezava 94

kalkulator 105

kamera

dodeljevanje slik vizitkam 74

kazalniki 71, 75

pošiljanje slik 74

samosprožilec 74

slikovni način 73

snemanje 76

video način 75

zaporedno slikanje 74

kartica SIM

odstranjevanje 33

sporočila 58

vstavljanje 13

klicane številke 39

klici 34

konferenčni 36

možnosti med 35

nastavitve 113

neodgovorjeni 39

omejitev

Glejte omejeno klicanje

opravljeni 39

ponovno klicanje 113

prejeti 39

sprejemanje 36

trajanje 40

zavračanje 36

koda PIN 11

koda PIN2 11

koda za zaklepanje 11

kode PUK 11

kode za dostop 11

koledar 98

orodna vrstica 98

koledarsko opozorilo 98

konferenčni klici 36

kopiranje vsebine 27

Kazalo

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

129

background image

L

licence 112

lučka za obveščanje 113

M

Mail for Exchange 57

mapa s poslanimi sporočili 51

meni 22

MMS (storitev za večpredstavnostna

sporočila) 51, 60

N

nabiralnik

e-pošta 54

način oddaljene kartice SIM 93

namestitev aplikacij 100

Namestitev telefona 26

nastavitev glasnosti 31

nastavitve 72, 106, 108

aplikacije 108

certifikati 110

datum in ura 106

dostopne točke 85, 86

dostopne točke za paketni prenos

podatkov 87

jezik 107

klici 113

omrežje 85

paketni podatki 95

podcasting 68

povezovanje z uporabo tehnologije

Bluetooth 90

preusmeritve klicev 114

sporočila 60

video center 82

zaslon 107

nastavitve aplikacije 108

nastavitve datuma in ure 106

nastavitve posredniškega strežnika 88

nastavitve snemanja

v kameri 72

nastavitve tipala 31

nastavitve zajema

v kameri 72

nastavitve zaslona 31, 107

Nokia Care 26

Nokia Ovi Player 66, 67

O

oddaljeni nabiralnik 54

odpravljanje težav 115

odstranitev aplikacij 102

omejeno klicanje 49

omrežne nastavitve 85

opozorilo

koledarska beležka 98

osebni certifikati 110

ozadje 62

P

paketna podatkovna povezava

nastavitve 95

nastavitve dostopne točke 87

števci 39

pesmi 63

podatkovne povezave 88

kabel 94

Kazalo

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

130

background image

posodobitve naprave 108

povezovanje z računalnikom 94

sinhronizacija 88

podcasting

nalaganje 69

nastavitve 68

poddajanje 66

pomenki 61, 62

pomnilnik

čiščenje 13

pomnilniška kartica 16, 99

varnostno kopiranje datotek 99

posodobitve 11

posodobitve naprave 108

posodobitve programske opreme 11

povezava s kablom USB 94

povezave z računalnikom 94

Glejte tudi podatkovne povezave

povezovanje z uporabo tehnologije

Bluetooth

blokiranje naprav 93

naslov naprave 91

nastavitve 90

pošiljanje podatkov 91

prejemanje podatkov 92

seznanitev naprav 91

vidnost naprave 90

vklop/izklop 90

predal

glasovni 36

predstavitve, večpredstavnostne 53

predstavnost

predvajalnik glasbe 63, 64

RealPlayer 103

predstavnostna tipka 25

predstavnostna vrstica 25

predvajalnik glasbe 63, 64

seznami predvajanj 65

prejeto

sporočilo 52

prejeto, sporočilo 52

Preklop telefona 27

prenos glasbe 66

prenos vsebine 27

približanje ali oddaljitev 75

prilagajanje 62

priloge 53, 56

profil Brez povezave 29

profili 63

brez povezave z omrežjem 29

prilagajanje 63

R

radio

poslušanje 70

postaje 70

RealPlayer 103

recikliranje 118

S

samodejno dokončanje vnosa 45

samodejno posodabljanje ure/

datuma 97

samosprožilec

kamera 74

sinhronizacija podatkov 88

slike 78

kopiranje 27

Kazalo

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

131

background image

slovar 105

slušalke 32

SMS (storitev za besedilna sporočila) 51

snemanje video posnetkov 75

spletni brskalnik 83

brskanje po straneh 83

začasni pomnilnik 83

zaznamki 84

spletni dnevniki 84

spletni viri 84

splošne informacije 10

sporočila

e-pošta 54

glasovna 36

ikona za prejeto 52

mape za 50

nastavitve 59

večpredstavnostna 53

sporočila storitve 53

sporočila v celici 58

sprejemanje klicev 36

stikalo za zaklepanje 21

Storitev za večpredstavnostna

sporočila (MMS) 53

storitve pomenkov (Pomenki) 61,

62

svetovna ura 97

T

tedenske nastavitve 98

telefon z zvočnikom 31

teme 62

tipke in deli 19

toni 63

toni zvonjenja 63

tovarniške nastavitve

obnovitev 112

trajanje klicev 40

Trgovina Ovi 96

U

ukazi za storitev 58

uporabne informacije 10

upravitelj aplikacij 100

nastavitve 102

upravitelj datotek 98

razvrščanje datotek 99

varnostno kopiranje datotek 99

upravljanje datotek 99

ura 96, 97

nastavitev datuma 96

nastavitev ure 96

ura in datum 97

V

varnost

certifikati 110

varnostni modul 112

varnostno kopiranje pomnilnika

naprave 98

večpredstavnostna sporočila 51,

53, 60

videi

kopiranje 27

video

prenos video posnetkov 82

video center 79

prenos 79

Kazalo

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

132

background image

prikaz 79

video viri 81

videoposnetki 78

video posnetki

moji videi 81

predvajanje 81

viri, novice 84

viri novic 84

viri podpore 10

virtualna tipkovnica 41, 43

vizitke

privzeto 48

vnos besedila 42, 45

v pošiljanju, sporočilo 51

vrstica imenika 28

Z

začasni pomnilnik 83

začetni zaslon 21

zaklepanje na daljavo

Glejte zaklepanje naprave z SMS-

om

zaklepanje naprave z SMS-om 31

zaklepanje tipk 21

zaklepanje tipkovnice 21

zapestni pašček 33

zapora klicev 115

zaslon na dotik 23, 34, 43, 46

zaščita avtorskih pravic 112

zaščita kartice SIM 109

zaščitna koda 11

zavračanje klicev 36

Glejte zavračanje klicev

zaznamki 84

znaki in ikone 27

zvočna sporočila 51

zvočnik 31

Kazalo

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

133