Nokia 5228 - Čakajoči klic

background image

Čakajoči klic

Med pogovorom lahko sprejmete nov dohodni klic.
Funkcijo čakajočega klica (omrežna storitev) vključite tako, da izberete Meni >

Nastavitve in Klicanje > Klici > Čakajoči klic.
1. Čakajoči klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Prvi klic bo zadržan.
2. Med obema klicema preklopite tako, da izberete Možnosti > Zamenjaj.
3. Aktivni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.
4. Oba klica končate tako, da izberete Možnosti > Končaj vse klice.