Nokia 5228 - Paketna podatkovna povezava

background image

Paketna podatkovna povezava

Izberite Meni > Dnevnik.

Klicanje

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

39

background image

Za paketne podatkovne povezave boste morda morali plačati glede na količino

prejetih in poslanih podatkov. Če želite preveriti količino poslanih ali prejetih

podatkov prek povezav za paketne podatke, izberite Števec podatkov > Vsi

poslani pod. ali Vsi prejeti pod..
Za izbris poslanih in prejetih podatkov izberite Možnosti > Počisti števce. Za izbris

podatkov potrebujete kodo za zaklepanje.