Nokia 5228 - Preverjanje vseh komunikacijskih dogodkov

background image

Preverjanje vseh komunikacijskih dogodkov

Izberite Meni > Dnevnik.
Če želite odpreti splošni dnevnik, kjer lahko preverite vse glasovne klice, besedilna

sporočila in podatkovne povezave, ki jih je zapisala naprava, izberite zavihek

splošnega dnevnika

. Poddogodki, na primer več delov enega besedilnega

sporočila, in paketi v podatkovni povezavi se zapišejo kot en komunikacijski

dogodek. Povezave z nabiralnikom, centrom za večpredstavnostna sporočila ali

spletnimi stranmi so prikazane kot paketne podatkovne povezave.
Če želite videti, koliko podatkov se je preneslo in kako dolgo je določena paketna

podatkovna povezava trajala, se pomaknite na dohodni ali odhodni dogodek, ki ga

označuje GPRS, in izberite Možnosti > Prikaži.
Če želite iz dnevnika kopirati telefonsko številko v odložišče in jo na primer prilepiti

v besedilno sporočilo, izberite Možnosti > Uporabi številko > Kopiraj.
Informacije v dnevniku filtrirate tako, da izberete Možnosti > Filter in želeni filter.
Trajanje dnevnika nastavite tako, da izberete Možnosti > Nastavitve > Trajanje

dnevnika. Če izberete Ni dnevnika, se trajno zbrišejo celotna vsebina dnevnika,

seznami zadnjih klicev in povratnice za sporočila.

Klicanje

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

40

background image

5. Pisanje besedila

Črke, številke in posebne znake lahko vnašate na več načinov. Zaslonske tipkovnice

vam omogočajo vnašanje znakov tako, da se jih dotikate s prsti ali pisalom.

Prepoznavanje rokopisa omogoča pisanje znakov neposredno na zaslon, pri čemer

uporabljate priloženo pisalo kot navadno pero. Prepoznavanje rokopisa morda ne

bo na voljo za vse jezike.
Dotaknite se katerega koli polja za vnos besedila, da bi vnesli črke, številke in

posebne znake.
Naprava lahko dokonča besede na podlagi vgrajenega slovarja za jezik, ki je

nastavljen za pisanje. Naprava si tudi zapomni nove besede, ki jih napišete.

Virtualna tipkovnica

Virtualno tipkovnico lahko uporabljate v ležečem načinu.
Če želite omogočiti uporabo virtualne tipkovnice, izberite

>

Celozasl. tipk.

QWERTY.
Če uporabljate virtualno tipkovnico v celozaslonskem načinu, lahko tipke izbirate s

prsti.

1 — Zapri – Zaprite prikaz virtualne tipkovnice.
2 — Meni vnosa – Odprite meni možnosti za vnos z dotikom za dostop do ukazov,

kot je Jezik pisanja. Če želite dodati čustveni simbol, izberite Vstavi čustveni

simbol.
3 — Virtualna tipkovnica