Nokia 5228 - Trajanje klicev

background image

Trajanje klicev

Izberite Meni > Dnevnik.
Približno trajanje zadnjega klica ter odhodnih in dohodnih klicev prikažete tako, da

izberete Trajanje klicev.