Nokia 5228 - Zadnji klici

background image

Zadnji klici

Izberite Meni > Dnevnik in Zadnji klici.
Če želite videti neodgovorjene, prejete in odhodne klice, izberite Neodgovorj.

klici, Prejeti klici ali Klicane številke.

Nasvet: Če želite na začetnem zaslonu odpreti seznam klicanih številk,

pritisnite klicno tipko.

V orodni vrstici izberite med naslednjim:

Kliči — Pokličite želeno vizitko.

Ustvari sporočilo — Pošljite sporočilo želeni vizitki.

Odpri Imenik — Odprite imenik.

Izberite Možnosti in med naslednjim:
Shrani v Imenik — Označeno telefonsko številko na seznamu zadnjih klicev

shranite v imenik.

Počisti seznam — Počistite izbran seznam prejetih klicev.

Zbriši — Na izbranem seznamu počistite označen dogodek.

Nastavitve — Izberite Trajanje dnevnika in koliko časa naj so podatki o

komunikaciji shranjeni v dnevniku. Če izberete Ni dnevnika, se podatki ne

shranijo v dnevnik.