Nokia 5228 -   Glasovni predal 

background image

Glasovni predal

Če želite poklicati glasovni predal (omrežna storitev), na začetnem zaslonu izberite

Telefon, nato pa izberite in pridržite 1.
1. Če želite spremeniti številko glasovnega predala, izberite Meni > Nastavitve

in Klicanje > Predal za klice, predal in Možnosti > Spremeni številko.

2. Vnesite številko (dobite jo pri ponudniku mobilnih storitev) in izberite V redu.