Nokia 5228 - Glasovno klicanje

background image

Glasovno klicanje

Naprava samodejno ustvari glasovno oznako za vizitke. Če želite poslušati

sintetizirano glasovno oznako, izberite vizitko in Možnosti > Podrob. glasovne

oznake. Pomaknite se na podrobnosti o vizitki in izberite Možnosti > Predvajaj

glasov. oznako.

Klicanje z uporabo glasovne oznake

Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko

otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.
Kadar uporabite glasovno klicanje, se uporabi zvočnik. Napravo držite blizu ust, ko

izgovorite glasovno oznako.
1. Glasovno klicanje začnete tako, da na začetnem zaslonu pridržite klicno tipko.

Če uporabljate združljive slušalke s tipko, pridržite tipko na slušalkah, da

zaženete glasovno klicanje.

2. Predvaja se kratek zvok, na zaslonu pa se prikaže navodilo Zdaj govorite.

Razločno izgovorite ime, ki je shranjeno v vizitki.

3. Naprava predvaja sintetizirano glasovno oznako prepoznane vizitke v izbranem

jeziku naprave ter prikaže ime in telefonsko številko. Glasovno klicanje

prekličete tako, da izberete Prekini.

Klicanje

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

38

background image

Če je za eno imeo shranjenih več številk, lahko rečete tudi ime in vrsto številke, na

primer številka mobitela ali telefonska številka.