Nokia 5228 - Hitro klicanje telefonske številke

background image

Hitro klicanje telefonske številke

Če želite vključiti hitro klicanje, izberite Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici >

Hitro klicanje.
1. Če želite eni od številskih tipk dodeliti telefonsko številko, izberite Meni >

Nastavitve in Klicanje > Hitro klicanje.

2. Pomaknite se na tipko, ki ji želite dodeliti telefonsko številko, in izberite

Možnosti > Določi.
Tipka 1 je rezervirana za glasovni predal.

Z začetnega zaslona kličete tako, da izberete Telefon in dodeljeno tipko, nato pa

pritisnete tipko za klicanje.
Kadar je vključeno hitro klicanje, z začetnega zaslona kličete tako, da izberete

Telefon, nato pa izberete in držite dodeljeno tipko.

Klicanje

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

37