Nokia 5228 - Med klicem

background image

Med klicem

Mikrofon izključite ali vključite tako, da izberete ali .
Klic zadržite in zadržan klic aktivirate tako, da izberete

ali .

Nazaj na telefon preklopite tako, da izberete .
Klic končate tako, da izberete .

Med aktivnim in zadržanim klicem preklapljate tako, da izberete Možnosti >

Zamenjaj.

Nasvet: Ko je aktiven samo en glasovni klic, ga zadržite tako, da pritisnete

klicno tipko. Zadržan klic aktivirate tako, da ponovno pritisnete klicno tipko.

Če želite poslati nize tonov DTMF (na primer geslo), izberite Možnosti > Pošlji

DTMF. Vnesite niz DTMF ali ga poiščite v imeniku. Znak za čakanje (w) ali pavzo (p)

vnesete tako, da večkrat pritisnete * . Ton pošljete tako, da izberete V redu. Tone

DTMF lahko dodate telefonskim številkam ali v polje DTMF v podrobnostih vizitke.
Če želite končati aktivni klic in odgovoriti na čakajočega, izberite Možnosti >

Zamenjaj in končaj.
Vse klice končate tako, da izberete Možnosti > Končaj vse klice.

Klicanje

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

35

background image

Mnoge možnosti, ki jih lahko uporabite med klicem, so omrežne storitve.