Nokia 5228 - Sprejem ali zavrnitev klica

background image

Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.
Če želite izključiti zvonjenje ob dohodnem klicu, izberite .
Ko je zaslon na dotik zaklenjen, sprejmete klic tako, da odrinete Drsnite s prstom

od leve proti desni.
Besedilno sporočilo lahko pošljete, ne da bi zavrnili klic, in klicatelja obvestite, da

klica ne morete sprejeti. Sporočilo z odgovorom pošljete tako, da izberete Pošlji

spor., uredite besedilo sporočila in pritisnete klicno tipko.
Če klica ne želite sprejeti, pritisnite tipko za konec. Če ste v nastavitvah telefona za

preusmeritve klicev vključili funkcijo Preusmer. klicev > Glasovni klici > Če je

telefon zaseden, se preusmerijo tudi zavrnjeni dohodni klici.
Če želite odkleniti zaslon na dotik, odrinite Drsnite s prstom od desne proti levi in

sprejmite ali zavrnite klic.
Če želite vključiti možnost besedilnega sporočila in napisati navaden odgovor,

izberite Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici > Zavrni klic s sporočilom ter

nato še Besedilo sporočila.