Nokia 5228 - Vzpostavljanje konferenčnega klica

background image

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Naprava omogoča konferenčne klice z največ šestimi udeleženci, vključno z vami.

Klicanje

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

36

background image

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Naslednjega udeleženca pokličete tako, da izberete Možnosti > Nov klic. Prvi

klic bo zadržan.

3. Ko druga oseba sprejme klic, jo pridružite prvemu udeležencu v konferenčnem

klicu tako, da izberete

.

Če želite klicu pridružiti novo osebo, poklicati novega udeleženca ali

konferenčnemu klicu pridružiti nov klic.
Če se želite z enim od udeležencev zasebno pogovoriti, izberite .
Pomaknite se na udeleženca in izberite . Konferenčni klic v vaši napravi je

tako zadržan. Drugi udeleženci lahko še naprej sodelujejo v njem.
V konferenčni klic se vrnete tako, da izberete

.

Če želite izločiti udeleženca iz konference, izberite , se pomaknite na

udeleženca in izberite .

4. Aktivni konferenčni klic končate tako, da pritisnete tipko za konec.