Nokia 5228 - Klicne nastavitve

background image

Klicne nastavitve

Klicne nastavitve

S klicnimi nastavitvami lahko v napravi določite nastavitve za posamezne klice.
Izberite Meni > Nastavitve in Klicanje > Klici.

Nastavitve

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

113

background image

Izberite med naslednjim:
Pošiljanje št. klicatelja — Če izberete Da, bodo klicane osebe videle vašo

telefonsko številko. Če želite uporabiti nastavitev, za katero ste domenjeni s

svojim ponudnikom storitev, izberite Privzeto (omrežna storitev).

Čakajoči klic — Nastavite napravo tako, da vas med pogovorom obvesti o

dohodnem klicu (omrežna storitev), ali preverite, ali je funkcija vključena.

Zavrni klic s sporočilom — Ko zavrnete klic, pošljite klicatelju besedilno

sporočilo s pojasnilom, zakaj klica niste mogli sprejeti.

Besedilo sporočila — Napišite običajno besedilno sporočilo, ki bo poslano, ko

zavrnete klic.

Samodejni ponovni klic — Nastavite napravo, da bo po neuspelem klicanju

poskusila še največ desetkrat. Samodejno ponovno klicanje ustavite tako, da

pritisnete tipko za konec.

Prikaz trajanja klica — Prikažite trajanje klica med pogovorom.

Povzetek po klicu — Prikažite trajanje klica po pogovoru.

Hitro klicanje — Vključite hitro klicanje.

Sprej. s katero koli tipko — Vključite sprejemanje klicev s katero koli tipko.

Uporabljena linija — Ta nastavitev (omrežna storitev) je na voljo samo, če vaša

kartica SIM podpira dve naročniški številki, torej dve telefonski liniji. Izberite,

katero telefonsko linijo želite uporabljati za klicanje in pošiljanje besedilnih

sporočil. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij. Če izberete

Linija 2, vendar na to omrežno storitev niste naročeni, ne boste mogli klicati. Ko

je izbrana linija 2, je na začetnem zaslonu prikazan znak .

Menjava linije — Preprečite menjavo telefonske linije (omrežna storitev), če

vaša kartica SIM to podpira. Če želite spremeniti to nastavitev, potrebujete kodo

PIN2.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.