Nokia 5228 - Preusmerjanje klicev

background image

Preusmerjanje klicev

Izberite Meni > Nastavitve in Klicanje > Preusmer. klicev.
Ta funkcija omogoča preusmerjanje dohodnih klicev v telefonski predal ali na drugo

telefonsko številko. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Nastavitve

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

114

background image

1. Izberite vrsto klicev, ki jih želite preusmeriti, in možnost preusmeritve. Če želite

na primer preusmeriti vse glasovne klice, izberite Glasovni klici > Vsi glasovni

klici.

2. Preusmeritve klicev vključite tako, da izberete Vključi.
3. Če želite preusmeriti klice v glasovni predal, izberite V glasovni predal.
4. Če želite preusmeriti klice na drugo telefonsko številko, izberite Na drugo

številko in vnesite številko ali pa izberite Poišči, da poiščete številko v imeniku.

Hkrati je lahko vključenih več preusmeritev. Ko so preusmerjeni vsi klici, je na

začetnem zaslonu prikazan znak

.