Nokia 5228 - Zapore klicev

background image

Zapore klicev

Zapore klicev (omrežna storitev) vam omogočajo omejevanje dohodnih in

odhodnih klicev z napravo. Omejite lahko na primer vse odhodne mednarodne klice

ali pa dohodne klice, ko ste v tujini. Za spreminjanje nastavitev potrebujete geslo

za zaporo, ki ga dobite pri ponudniku storitev.
Izberite Meni > Nastavitve in Klicanje > Zapore klicev.
Klici na uradno številko za klice v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili

mogoči, tudi če so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (npr. zapore

klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje). Funkciji za zaporo klicev

in za preusmeritev klicev ne moreta biti vključeni hkrati.

Zapora glasovnih klicev

Izberite želeno možnost zapore in Vključi, Izključi ali Preveri stanje. Zapore klicev

vplivajo na vse klice, vključno s podatkovnimi klici.

19. Odpravljanje težav

Če bi radi prebrali odgovore na pogosta vprašanja o napravi, obiščite strani za

podporo uporabnikom izdelka na naslovu www.nokia.com/support.