Nokia 5228 - Glasovni ukazi

background image

Glasovni ukazi

Če želite za zagon aplikacij in profilov vključiti napredne glasovne ukaze, na

začetnem zaslonu pritisnite in držite klicno tipko.
Če želite upravljati napravo z naprednimi glasovnimi ukazi, na začetnem zaslonu

pritisnite in držite tipko za klicanje in izgovorite glasovni ukaz. Glasovni ukaz je ime

aplikacije ali profila, ki je prikazan na seznamu.
Izberite Meni > Nastavitve in Telefon > Glasovni ukazi.
Izberite Možnosti in med naslednjim:

Nastavitve

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

107

background image

Spremeni ukaz — Uredite glasovne ukaze.

Predvajaj — Poslušajte sintetizirano glasovno oznako.

Odstrani glasovni ukaz — Odstranite glasovni ukaz, ki ste ga ročno dodali.

Nastavitve — Prilagodite nastavitve.

Vadnica za glasov. ukaze — Odprite vadnico za glasovne ukaze.