Nokia 5228 - Lučke za obveščanje

background image

Lučke za obveščanje

Izberite Meni > Nastavitve in Telefon > Opozorilne lučke.
Če želite vključiti ali izključiti to lučko, ki označuje stanje pripravljenosti, izberite

Utrip. luč. v pripr.. Ko je počasi utripajoča lučka, ki označuje stanje pripravljenosti,

vključena, se menijska tipka periodično osvetljuje.
Če želite vključiti ali izključiti lučko za obveščanje, izberite Opozorilna lučka. Ko je

lučka za obveščanje vključena, se prižge menijska tipka in sveti tako dolgo, kot ste

določili sami, ter tako opozarja na dogodke, kot so neodgovorjeni klici ali

neprebrana sporočila.