Nokia 5228 - Nastavitve dodatne opreme

background image

Nastavitve dodatne opreme

Izberite Meni > Nastavitve in Telefon > Dodatna oprema.
Nekateri priključki za dodatno opremo označujejo, katera vrsta dodatne opreme je

priključena na napravo.
Izberite dodatno opremo in med naslednjim:
Privzeti profil — Nastavite profil, za katerega želite, da se vključi vsakič, ko v

svojo napravo priključite določeno združljivo dodatno opremo.

Samodejni sprejem — Izberite, ali naj naprava po petih sekundah samodejno

sprejme dohodne klice. Če je opozarjanje na dohodni klic nastavljeno na Kratek

pisk ali Tiho, samodejnega sprejema ne morete vključiti.

Osvetlitev — Nastavite, ali ostane osvetlitev po zakasnitvi vključena.
Od vrste dodatne opreme je odvisno, katere nastavitve so na voljo.