Nokia 5228 - Nastavitve zaslona

background image

Nastavitve zaslona

Izberite Meni > Nastavitve in Telefon > Zaslon.
Izberite med naslednjim:
Svetlost — Prilagodite svetlost zaslona naprave.

Velikost pisave — Izberite velikost besedila in ikon na zaslonu.

Pozdrav ali logotip — Nastavite besedilo ali sliko, ki se bo prikazala, ko vključite

napravo.

Čas osvetlitve — Nastavite, kako dolgo ostane luč vključena, ko napravo nehate

uporabljati.