Nokia 5228 - Posodobitve naprave

background image

Posodobitve naprave

Izberite Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Posod.

naprave.
Z aplikacijo Posodobitve naprave se lahko povežete s strežnikom in prejmete

konfiguracijske nastavitve za napravo, ustvarite nove profile strežnikov, si ogledate

Nastavitve

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

108

background image

obstoječe različice programske opreme in informacije o napravi ali pa si ogledate

obstoječe profile strežnikov in jih upravljate.
Od ponudnika storitev in oddelka za informacijsko upravljanje lahko prejmete

profile strežnikov in različne konfiguracijske nastavitve. Te lahko vsebujejo

povezavo in druge nastavitve, ki jih uporabljajo različne aplikacije v vaši napravi.
Če se želite povezati s strežnikom in prejeti konfiguracijske nastavitve za svojo

napravo, izberite Možnosti > Profili strežnikov, profil in Možnosti > Začni

konfiguracijo.
Nov profil strežnika ustvarite tako, da izberete Možnosti > Profili strežnikov >

Možnosti > Nov profil strežnika.
Profil strežnika zbrišete tako, da izberete profil in Možnosti > Zbriši.