Nokia 5228 - Telefon in kartica SIM

background image

Telefon in kartica SIM
Izberite Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn.

nastavitve > Telefon in kartica SIM.
Izberite med naslednjim:
Zahteva po kodi PIN — Če je vključeno zahtevanje kode PIN, jo boste morali

vnesti ob vsakem vklopu naprave. Nekatere kartice SIM ne dovolijo, da izklopite

zahtevanje kode PIN.

Koda PIN in Koda PIN2 — Spremenite kodi PIN in PIN2. Kodi sta lahko sestavljeni

le iz številk. Izogibajte se uporabi kod za dostop, podobnih številkam za klic v

sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili. Če

pozabite kodo PIN ali PIN2, se obrnite na ponudnika storitev. Če pozabite kodo

za zaklepanje, se obrnite na center Nokia Care ali ponudnika storitev.

Koda za zaklepanje — Koda za zaklepanje se uporablja za odklepanje naprave.

Če želite preprečiti nepooblaščeno uporabo naprave, kodo za zaklepanje

spremenite. Prednastavljena koda je 12345. Nova koda ima lahko od 4 do 255

znakov. Uporabite lahko alfanumerične znake ter znake z velikimi in malimi

črkami. Naprava vas obvesti, če koda za zaklepanje ni pravilno oblikovana. Novo

kodo hranite na skrivnem mestu in ločeno od naprave.

Nastavitve

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

109

background image

Zakasn. samozaklep. tel. — Nepooblaščeno uporabo lahko preprečite tako, da

določite čas, po katerem se naprava samodejno zaklene. Zaklenjene naprave ni

mogoče uporabljati, dokler ne vnesete pravilne kode za zaklepanje. Samodejno

zaklepanje izključite tako, da izberete Brez.

Zakleni ob zam. kart. SIM — Napravo nastavite tako, da zahteva kodo za

zaklepanje, ko vanjo vstavite neznano kartico SIM. Naprava hrani seznam že

znanih in potrjenih kartic SIM.

Zaklepanje tel. na daljavo — Omogočite ali onemogočite zaklepanje na

daljavo.

Zaprta skupina uporab. — Določite skupine oseb, ki jih lahko kličete in od

katerih lahko sprejemate klice (omrežna storitev).

Potrjevanje storitev SIM — Napravo nastavite tako, da med uporabo storitev

kartice SIM prikazuje potrditvena obvestila (omrežna storitev).