Nokia 5228 - Upravljanje certifikatov

background image

Upravljanje certifikatov
Izberite Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn.

nastavitve > Upravljanje certifikatov.
Digitalne certifikate uporabljajte, če se želite povezati s spletno banko ali drugim

mestom oz. oddaljenim strežnikom, in sicer za dejanja, ki vključujejo prenos

zaupnih informacij. Uporabljajte jih tudi, če želite zmanjšati tveganje, povezano z

virusi ali drugo škodljivo programsko opremo, in se prepričati o pristnosti

programske opreme, kadar jo nalagate in nameščate.
Izberite med naslednjim:
Certifikatni urad — Oglejte si certifikate urada in jih uredite.

Varna mesta — Oglejte si certifikate za varna spletna mesta in jih uredite.

Osebno — Oglejte si osebne certifikate in jih uredite.

Telefon — Oglejte si certifikate naprave in jih uredite.
Digitalni certifikati niso jamstvo za varnost; uporabljajo se za preverjanje izvora

programske opreme.

Pomembno: Čeprav je tveganje, povezano z oddaljenimi povezavami in

nameščanjem programske opreme, ob uporabi certifikatov precej manjše, jih

Nastavitve

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

110

background image

morate uporabljati pravilno, če želite zagotoviti večjo varnost. Obstoj certifikata

sam po sebi ne ponuja nobene zaščite – večja varnost je zagotovljena samo, če

upravitelj certifikatov vsebuje pravilne, pristne in zaupanja vredne certifikate.

Veljavnost certifikatov je omejena. Če se prikaže sporočilo "Certifikat je potekel" ali

"Certifikat še ni veljaven", čeprav bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta

datum in ura v napravi pravilno nastavljena.

Ogled podrobnosti certifikata – preverjanje pristnosti

O identiteti strežnika ste lahko prepričani samo, če ste preverili podpis in obdobje

veljavnosti strežniškega certifikata.
Če identiteta strežnika ni pristna ali pa v napravi nimate ustreznega varnostnega

certifikata, se prikaže obvestilo.
Podrobnosti certifikata lahko preverite, če izberete Možnosti > Podrobnosti

certifikata. Naprava preveri veljavnost certifikata in prikaže eno od naslednjih

obvestil:
Certifikatu ne zaupate — Niste nastavili aplikacije, ki bo certifikat uporabljala.

Certifikat je potekel — Certifikatu je potekla veljavnost.

Certifikat še ni veljaven — Certifikat še ni veljaven.

Certifikat je poškodovan — Certifikata ni mogoče uporabljati. Obrnite se na

izdajatelja certifikata.

Spreminjanje nastavitev zaupanja

Nastavitve certifikata spreminjajte samo, če popolnoma zaupate njegovemu

lastniku in veste, da certifikat res pripada navedenemu lastniku.
Če želite spremeniti nastavitve za certifikat urada, izberite Možnosti > Nastavitve

zaupanja. Če certifikat to omogoča, se prikaže seznam aplikacij, ki ga lahko

uporabljajo. Primer:
Namest. za Symbian: Da — Certifikat lahko potrdi izvor nove aplikacije

operacijskega sistema Symbian.

Internet: Da — Certifikat lahko potrdi strežnike.

Namestitev aplikac.: Da — Certifikat lahko potrdi izvor nove aplikacije Java.
Če želite spremeniti nastavitve, izberite Možnosti > Spremeni nast. zaupanja.

Nastavitve

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

111