Nokia 5228 - Varnostni modul

background image

Varnostni modul
Izberite Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje telef. > Varn.

nastavitve > Varnostni modul.
Če bi radi videli ali uredili varnostni modul (če je na voljo), ga izberite na seznamu.
Podrobnejše informacije o varnostnem modulu pogledate tako, da izberete

Možnosti > Varnostne podrobnosti.