Nokia 5228 - Odpravljanje težav

background image

Odpravljanje težav

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

115

background image

V: Kaj so moja koda za zaklepanje, koda PIN ali koda PUK?

O: Privzeta koda za zaklepanje je 12345. Če kodo pozabite, se obrnite na prodajalca

naprave. Če pozabite kodo PIN ali PUK ali če je niste dobili, se obrnite na svojega

ponudnika mobilnih storitev. Informacije o geslih dobite pri ponudniku dostopne

točke, na primer pri ponudniku internetnih storitev ali mobilnem operaterju.

V: Kako zaprem aplikacijo, ki se ne odziva?

O: Pridržite menijsko tipko. Izberite in pridržite ikono aplikacije ter izberite Izhod.

V: Zakaj slike niso ostre?

O: Poskrbite, da je zaščitno steklo objektiva kamere čisto.

V: Zakaj se ob vsakem vklopu naprave na zaslonu pojavijo

spremenjene ali svetle pike oziroma prazna območja?

O: To je značilno za to vrsto zaslona. Nekateri zasloni imajo lahko pike ali točke, ki

ostanejo vključene ali izključene. To je normalno in ne gre za napako.

V: Zakaj ne morem najti prijateljeve naprave z vmesnikom

Bluetooth?

O: Preverite, ali sta napravi združljivi, imata vključen vmesnik Bluetooth in nista v

skritem načinu. Napravi ne smeta biti oddaljeni več kot 10 metrov, med njima pa

naj ne bodo zidovi ali druge ovire.

V: Zakaj ne morem prekiniti povezave Bluetooth?

O: Če je z vašo napravo povezana druga naprava, lahko povezavo prekinete v drugi

napravi ali tako, da v svoji izključite vmesnik Bluetooth. Izberite Meni > Nastavitve

in Povezovanje > Bluetooth > Bluetooth > Izključeno.

V: Kaj naj storim, če je pomnilnik poln?

O: Zbrišite predmete iz pomnilnika. Če brišete več predmetov hkrati in se prikaže

obvestilo Ni dovolj pomnilnika za izvedbo postopka. Najprej zbr. nekaj

podatkov. ali Pomnilnik skoraj poln. Zbrišite nekaj podatkov iz pomnilnika

telefona., zbrišite posamezne predmete in pri tem začnite z najmanjšim.

Odpravljanje težav

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

116

background image

V: Zakaj ne morem izbrati vizitke za sporočilo?

O: V prejemnikovi vizitki ni telefonske številke, naslova ali e-poštnega naslova.

Izberite Meni > Imenik in ustrezno vizitko ter jo uredite.

V: Kako naj končam podatkovno povezavo, če jo naprava nenehno

vzpostavlja?

O: Naprava morda skuša naložiti večpredstavnostno sporočilo iz centra za

večpredstavnostna sporočila. Napravi preprečite vzpostavitev podatkovne

povezave tako, da izberete Meni > Sporočila in Možnosti > Nastavitve >

Večpredstav. sporočilo > Nalaganje večpr. sporočil. Če želite, da center za

večpredstavnostna sporočila shrani sporočila, ki jih boste naložili kasneje, izberite

Ročno. Če pa želite prezreti vsa dohodna večpredstavnostna sporočila, izberite

Izključeno. Če izberete Ročno, boste prejeli obvestilo o novem sporočilu, ki ga

lahko naložite iz centra za večpredstavnostna sporočila. Če izberete Izključeno,

naprava ne bo več vzpostavljala povezav z omrežjem, ki so potrebne za

večpredstavnostna sporočila. Če želite, da naprava vzpostavi paketno podatkovno

povezavo samo, če vklopite aplikacijo ali uporabite postopek, ki jo zahteva, izberite

Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Paketni prenos >

Povezava za paketni pr. > Po potrebi. Če to ne pomaga, poskusite napravo

izklopiti in znova zagnati.

V: Ali lahko napravo Nokia skupaj z združljivim računalnikom

uporabljam kot faksmodem?

O: Naprave ni mogoče uporabljati kot faksmodem. Vendar lahko s storitvijo

preusmerjanja klicev (omrežna storitev) preusmerite dohodne faksne klice na

številko faksa.

V: Kako naj umerim zaslon?

O: Zaslon je umerjen tovarniško. Če je potrebno ponovno umerjanje, izberite Meni >

Nastavitve in Telefon > Vnos z dotikom > Umerjanje zasl. na dotik.

Upoštevajte navodila.

Odpravljanje težav

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

117

background image

V: Zakaj se prikaže sporočilo o napaki Certifikat je potekel ali

Certifikat še ni veljaven, ko želim namestiti naloženo aplikacijo?

O: Če se prikaže sporočilo Certifikat je potekel ali Certifikat še ni veljaven, čeprav

bi certifikat moral biti veljaven, preverite, ali sta datum in ura v napravi pravilno

nastavljena. Morda ste pozabili nastaviti datum in uro, ko ste napravo prvič vklopili,

ali pa mobilno omrežje ni uspelo posodobiti teh nastavitev v vaši napravi. Težavo

odpravite tako, da izberete Meni > Nastavitve in Telefon > Upravljanje

telef. > Tovarniške nastavitve. Obnovite tovarniške nastavitve in nastavite

pravilni datum in uro, ko se naprava znova zažene.

20. Zaščita okolja

Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje:
● zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave (na primer povezavo

Bluetooth), kadar jih ne uporabljate;

● deaktivirajte nepotrebne zvoke, na primer tone zaslona na dotik in tipkovnice.

Recikliranje

Ko naprava ne deluje več, je mogoče vse materiale ponovno uporabiti

v obliki materialov in energije. Nokia želi zagotoviti ustrezno

odstranjevanje in ponovno uporabo, zato s svojimi partnerji sodeluje v

programu We:recycle. Če želite več informacij o tem, kako lahko

reciklirate stare izdelke Nokia in kje se nahajajo zbirna mesta, obiščite

spletno mesto www.nokia.com/werecycle ali nokia.mobi/werecycle, če

uporabljate mobilno napravo, ali pa pokličite kontaktni center Nokia.
Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.
Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na

ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki,