Nokia 5228 - Virtualna tipkovnica

background image

Pisanje besedila

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

41

background image

4 — Tipki Shift in Caps Lock – Za vnos velike črke, ko pišete z malimi črkami, ali

obratno, izberite tipko preden vnesete znak. Tipko Caps Lock vključite tako, da jo

izberete dvakrat. Črta pod tipko pomeni, da je tipka Caps Lock vključena.
5 — Črke
6 — Številke in posebni znaki
7 — Naglasna znamenja
8 — Presledek
9 — Premakni - Premaknite kazalec.
10 — Vračalka
11 — Enter – Premaknite kazalko v naslednjo vrstico ali polje za vnos besedila.

Dodatne funkcije so odvisne od trenutnega delovnega okolja (v polju za spletni

naslov v spletnem brskalniku na primer deluje kot ukaz Pojdi).
12 — Način vnosa – Izberite način vnosa. Ko se dotaknete enega od načinov, se

prikaz trenutnega načina vnosa zapre, nato pa se odpre izbrani.