Nokia 5228 - Običajni način pisanja

background image

Običajni način pisanja

Dotaknite se številske tipke od 1 do 9 tolikokrat, da se prikaže želeni znak. Na

številski tipki je na voljo več znakov, kot je izpisanih na njej.
Če je naslednja črka na isti tipki kot trenutna, počakajte, da se prikaže kazalka (ali

pa jo pomaknite desno), in vnesite želeno črko.
Presledek vstavite tako, da se dotaknete tipke 0. Kazalko premaknete v naslednjo

vrstico tako, da trikrat izberete 0.