Nokia 5228 - Predvidevanje vnosa besedila

background image

Predvidevanje vnosa besedila

Pri vnosu besedila s predvidevanjem vnesete besedo tako, da za vsako črko v besedi

izberete številsko tipko. Pisanje s predvidevanjem temelji na vgrajenem slovarju, ki

mu lahko dodajate nove besede. Vnos besedila s predvidevanjem ni na voljo za vse

jezike.
1. Če želite aktivirati pisanje besedila s predvidevanjem vnosa za vse urejevalnike

v napravi, izberite

>

Aktiviraj predvidevanje.

2. Napišite besedo. Če želite na primer vnesti »Nokia«, ko je izbran angleški slovar,

izberite 6 za N, 6 za o, 5 za k, 4 za i in 2 za a.
Predviden vnos besede se spremeni po vsaki izbiri tipke.

3. Če beseda ni pravilna, pritiskajte *, dokler se ne prikaže ustrezni zadetek. Če

beseda ni v slovarju, izberite Črkovanje, nato vnesite besedo z običajnim

načinom vnosa besedila in izberite V redu.
Če je ? prikazan za besedo, besede ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo

besedo, izberite *, vnesite besedo z običajnim načinom vnosa besedila in

izberite V redu.

4. Če želite vstaviti ločilo, izberite *.

Pisanje besedila

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

45

background image

5. Če želite vstaviti presledek, izberite 0.