Nokia 5228 - Virtualna tipkovnica

background image

Virtualna tipkovnica

Z virtualno tipkovnico (Alfanumerična tipkovn.) lahko vnašate znake kot z

navadno tipkovnico, ki ima tipke s številkami.

Pisanje besedila

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

43

background image

1 — Zapri – Zapre virtualno tipkovnico (Alfanumerična tipkovn.).
2 — Meni vnosa – Odpre meni za vnos z dotikom, ki vključuje ukaze, kot sta Aktiviraj

predvidevanje in Jezik pisanja. Če želite dodati čustveni simbol, izberite Vstavi

čustveni simbol.
3 — Kazalnik vnosa besedila – Odpre pojavno okno, kjer lahko vključite ali izključite

načine vnosa besedila s predvidevanjem, zamenjate velikost črk ter preklapljate

med črkovnim in številskim načinom.
4 — Način vnosa – Odpre pojavno okno, kjer lahko izberete način vnosa. Ko se

dotaknete enega od načinov, se prikaz trenutnega načina vnosa zapre, nato pa se

odpre izbrani. Razpoložljivost načinov vnosa se lahko razlikuje glede na to, ali je

način samodejnega vnosa (nastavitve tipala) vključen ali ne.
5 — Puščični tipki – Premikanje v levo ali desno.
6 — Vračalka
7 — Številke

Pisanje besedila

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

44

background image

8 — Zvezdica – Odpre razpredelnico s posebnimi znaki.
9 — Dvigalka (Shift) – Zamenja velikost črk, vključi ali izključi načine vnosa besedila

s predvidevanjem ter preklaplja med črkovnim in številskim načinom.