Nokia 5228 - Aktivne podatkovne povezave

background image

Aktivne podatkovne povezave

Izberite Meni > Nastavitve in Povezovanje > Nadzor. povezav.
V prikazu aktivnih podatkovnih povezav lahko vidite odprte podatkovne povezave:

podatkovni klici

paketne podatkovne povezave

Povezavo prekinete tako, da izberete Možnosti > Prekini.
Vse vzpostavljene povezave prekinete tako, da izberete Možnosti > Prekini vse.
Podrobnosti o povezavi si lahko ogledate, če izberete Možnosti > Podrobnosti.