Nokia 5228 - Dostopne točke za paketni prenos podatkov

background image

Dostopne točke za paketni prenos podatkov

Izberite Meni > Nastavitve in Povezovanje > Cilji > Dostopna točka ter sledite

navodilom na zaslonu.
Če želite urediti dostopno točko za paketni prenos podatkov, odprite eno od skupin

dostopnih točk in izberite točko, označeno z ikono

.

Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.
Izberite med naslednjim:
Ime dostopne točke — Ime dostopne točke dobite pri mobilnem operaterju

oziroma ponudniku storitev.

Uporabniško ime — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda

potrebovali uporabniško ime, ki ga dobite od ponudnika storitev.

Zahtevaj geslo — Če morate ob vsaki prijavi v strežnik vnesti geslo ali če gesla

ne želite shraniti v napravo, izberite Da.

Geslo — Za vzpostavitev podatkovne povezave boste morda potrebovali geslo,

ki ga dobite pri ponudniku storitev.

Preverjanje pristnosti — Izberite Zaščiteno, da se bo geslo vedno pošiljalo

šifrirano, ali Običajno, da nastavite pošiljanje šifriranega gesla, kadar bo to

mogoče.

Domača stran — Vnesite spletni naslov ali naslov centra za večpredstavnostna

sporočila, odvisno od tega, na katero dostopno točko se nanaša nastavitev.

Povezovanje

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

87

background image

Uporaba dostopne točke — Izberite Po potrditvi, če želite, da naprava od vas

pred vzpostavitvijo povezave prek te dostopne točke zahteva potrditev, ali

Samodejno, če želite, da se naprava prek nje s ciljem poveže samodejno.

Izberite Možnosti > Dodatne nastavitve in eno od naslednjih možnosti:
Vrsta omrežja — Izberite vrsto internetnega protokola za prenos podatkov v

napravo in iz nje. Druge nastavitve so odvisne od izbrane vrste omrežja.

Naslov IP telefona (samo za IPv4) — Vnesite naslov IP svoje naprave.

Naslovi DNS — Vnesite naslova IP glavnega in dodatnega strežnika DNS, če to

zahteva ponudnik storitev. Ta naslova dobite pri ponudniku internetnih storitev.

Naslov posredn. strežnika — Vnesite naslov posredniškega strežnika.

Št. vrat posred. strežnika — Vnesite številko vrat posredniškega strežnika.