Nokia 5228 - Ustvarjanje nove dostopne točke

background image

Ustvarjanje nove dostopne točke

Izberite Meni > Nastavitve in Povezovanje > Cilji.

Povezovanje

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

85

background image

Nastavitve za dostopno točko vam lahko pošlje ponudnik storitev v sporočilu.

Ponudnik storitev je lahko v vaši napravi nastavil nekatere ali vse dostopne točke,

ki jih morda ne boste mogli zamenjati, urediti, odstraniti ali ustvariti novih.
Ko odprete eno od skupin dostopnih točk ( , , ), lahko vidite vrste dostopnih

točk:

označuje zaščiteno dostopno točko

označuje dostopno točko za paketne povezave

Novo dostopno točko ustvarite tako, da izberete Dostopna točka. Naprava

vpraša, ali želite preveriti, če so na voljo povezave. Po iskanju se prikažejo povezave,

ki so že na voljo in ki si lahko delijo novo dostopno točko. Če izpustite ta korak,

morate izbrati način povezave in določiti nastavitve, ki jih potrebujete.
Če želite urediti nastavitve dostopne točke, odprite eno od skupin dostopnih točk

in izberite točko. Upoštevajte navodila, ki ste jih dobili pri ponudniku storitev.
Ime povezave — Vnesite ime za povezavo.

Podatkovni nosilec — Izberite vrsto podatkovne povezave.
Glede na izbrano vrsto podatkovne povezave so na voljo samo nekatera polja z

nastavitvami. Izpolniti morate vsa polja, ki jih označuje Mora biti določen ali rdeča

zvezdica. Druga polja lahko pustite prazna, razen če vam je ponudnik storitev naročil

drugače.
Podatkovno povezavo lahko uporabljate samo, če jo podpira ponudnik storitev in

če je vključena na vaši kartici SIM (če je to potrebno).