Nokia 5228 - Omrežne nastavitve

background image

Omrežne nastavitve

Izberite Meni > Nastavitve in Povezovanje > Omrežje.
Izberite med naslednjim:
Izbira operaterja — Izberite Samodejno, da bo naprava poiskala in izbrala

eno od razpoložljivih omrežij, ali Ročno, če želite sami izbrati omrežje s

seznama. Ko naprava izgubi povezavo z ročno izbranim omrežjem, predvaja ton

za napako in zahteva, da izberete novo omrežje. Za izbrano omrežje mora biti z

omrežjem vašega operaterja podpisana pogodba o gostovanju.

Informacije o celici — Nastavite napravo tako, da bo pokazala, kdaj je

prijavljena v mobilno omrežje, ki temelji na tehnologiji MCN, in vključila

prejemanje informacij o celici.