Nokia 5228 - Podatkovne povezave in dostopne točke

background image

Podatkovne povezave in dostopne točke

Naprava podpira paketne podatkovne povezave (omrežna storitev), kot je storitev

GPRS v omrežju GSM.
Za vzpostavitev podatkovne povezave potrebujete dostopno točko. Določite lahko

različne vrste dostopnih točk, na primer:
● dostopno točko MMS za pošiljanje in prejemanje večpredstavnostnih sporočil;
● internetno dostopno točko (IAP) za pošiljanje in prejemanje e-pošte ter za

povezavo z internetom.

Pri ponudniku storitev se pozanimajte, kakšno dostopno točko potrebujete za

želeno storitev. Več informacij o razpoložljivosti in naročanju paketnih podatkovnih

storitev lahko dobite pri ponudniku storitev.