Nokia 5228 - Blokiranje naprav

background image

Blokiranje naprav

Izberite Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth.
Če želite preprečiti, da bi neka naprava vzpostavila povezavo Bluetooth z vašo,

odprite zavihek Seznanjene naprave. Dotaknite se naprave, ki jo boste blokirali,

če ta še ni označena, in izberite Možnosti > Blokiraj.
Napravo odblokirate tako, da odprete zavihek Blokirane naprave, se dotaknete

naprave, če ta še ni označena, in izberete Možnosti > Zbriši.
Vse blokirane naprave odblokirate tako, da izberete Možnosti > Zbriši vse.
Če zavrnete zahtevo druge naprave za seznanitev, vas vaša naprava vpraša, ali želite

blokirati vse prihodnje zahteve te naprave za povezavo. Če potrdite, se oddaljena

naprava doda na seznam blokiranih naprav.