Nokia 5228 - Način oddaljene kartice SIM

background image

Način oddaljene kartice SIM

Izberite Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth.
Pred vklopom načina oddaljene kartice SIM je treba seznaniti obe napravi in začeti

seznanitev z druge naprave. Pri seznanjanju uporabljajte 16-mestno kodo in drugo

napravo nastavite kot potrjeno.
Če želite način oddaljene kartice SIM uporabljati z združljivo dodatno opremo za

avto, vključite povezavo Bluetooth in omogočite uporabo načina oddaljene kartice

SIM z vašo napravo. Vključite način oddaljene kartice SIM še v drugi napravi.
Če je način oddaljene kartice SIM v vaši napravi vklopljen, se na začetnem zaslonu

izpiše Način odd. kartice SIM. Prekinjena je povezava z brezžičnim omrežjem, kar

označuje v kazalniku za moč signala, in ne morete uporabljati storitev kartice

SIM ali funkcij, ki delujejo prek mobilnega omrežja.
Ko je mobilna naprava v načinu oddaljene kartice SIM, lahko kličete in sprejemate

klice samo z združljivo dodatno opremo, ki je z njo povezana, na primer

avtokompletom. V tem načinu z mobilno napravo ni mogoče klicati, razen

vprogramiranih številk za klice v sili. Če želite klicati, najprej izključite način

oddaljene kartice SIM. Če je naprava zaklenjena, vnesite kodo za zaklepanje in jo

odklenite.

Povezovanje

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

93

background image

Način oddaljene kartice SIM izključite tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop in

izberete Konč. način odd. SIM.