Nokia 5228 - Nastavitve

background image

Nastavitve

Izberite Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth.
Pri prvem odpiranju aplikacije morate za svojo napravo določiti ime, ki ga lahko

kasneje spremenite.
Izberite med naslednjimi možnostmi:
Bluetooth — Vključite ali izključite povezavo Bluetooth.

Vidnost telefona — Če želite drugim napravam z brezžično tehnologijo

Bluetooth dovoliti, da najdejo vašo, izberite Viden vsem. Če želite določiti čas,

po katerem se vidnost nastavi iz 'viden' na 'skrit', izberite Določite čas

vidnosti. Svojo napravo pred drugimi skrijete tako, da izberete Skrit.

Ime mojega telefona — Uredite ime, ki je vidno drugim napravam, ki podpirajo

tehnologijo Bluetooth.

Način odd. kartice SIM — Omogočite ali onemogočite drugi napravi, na primer

združljivi dodatni opremi za avto, da za povezavo z omrežjem uporabi kartico

SIM v vaši napravi.