Nokia 5228 - Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

background image

Pošiljanje podatkov po povezavi Bluetooth

Hkrati je lahko aktivnih več povezav Bluetooth. Če je na primer povezana združljiva

slušalka, lahko hkrati tudi prenašate datoteke v drugo združljivo napravo.
1. Odprite aplikacijo, v kateri je shranjen element, ki ga želite poslati.
2. Dotaknite se predmeta in izberite Možnosti > Pošlji > Po povez.

Bluetooth.
Prikažejo se naprave Bluetooth v dosegu. Ikone naprav so naslednje:

računalnik

telefon

zvočna ali video naprava

druga naprava

Iskanje končate tako, da izberete Ustavi.

3. Izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.
4. Če druga naprava pred prenosom podatkov zahteva seznanitev, se predvaja ton,

vi pa morate vnesti kodo. V obeh napravah je treba vnesti enako kodo.
Ko se vzpostavi povezava, se prikaže Pošiljanje podatkov.

Nasvet: Med iskanjem naprav so nekatere naprave prikazane le z enoličnim

naslovom (naslovom naprave). Če želite poiskati enoličen naslov svoje

naprave, vnesite *#2820# .