Nokia 5228 - Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

background image

Prejemanje podatkov po povezavi Bluetooth

Ko prejmete podatke po povezavi Bluetooth, naprava predvaja ton in vpraša, ali

želite sporočilo sprejeti. Če ga sprejmete, se prikaže

, prejeti predmet pa se

shrani v mapo Prejeto v meniju Sporočila. Sporočila, prejeta po povezavi Bluetooth,

označuje .

Povezovanje

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

92