Nokia 5228 - Seznanjanje naprav

background image

Seznanjanje naprav

Izberite Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth.
Če želite napravo seznaniti z združljivimi napravami in videti seznanjene naprave,

odprite zavihek Seznanjene naprave.

Povezovanje

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

91

background image

Pred seznanjanjem ustvarite lastno kodo (1- do 16-mestno število) in se z

uporabnikom druge naprave dogovorite, da uporabi isto. Naprave brez

uporabniškega vmesnika imajo tovarniško nastavljeno kodo. Koda se uporabi samo

enkrat.
1. Če želite svojo napravo seznaniti z drugo, izberite Možnosti > Nova seznanj.

naprava. Prikažejo se naprave, ki so v dosegu.

2. Izberite napravo in vnesite kodo. Enako kodo je treba vnesti tudi v drugo

napravo.

3. Nekatera zvočna dodatna oprema se po seznanitvi samodejno poveže z vašo

napravo. V nasprotnem primeru za povezavo z dodatno opremo izberite

Možnosti > Poveži se z zvočno napr..

Seznanjene naprave prepoznate po znaku na seznamu rezultatov iskanja.
Če želite napravo nastaviti kot potrjeno ali nepotrjeno, izberite:
Nastavi kot odobreno — Povezave med vašo in potrjeno napravo se lahko

vzpostavijo brez vaše vednosti. Naprava od vas ne bo posebej zahtevala potrditve

ali sprejema. To stanje uporabite le za lastne naprave, kot so združljive slušalke

ali računalnik, ali za naprave, ki so last nekoga, ki mu zaupate. označuje

potrjene naprave v prikazu seznanjenih naprav.

Nastavi kot neodobr. — Vsako zahtevo te naprave po povezavi morate posebej

odobriti.

Če želite preklicati seznanitev svoje naprave z drugo, izberite Možnosti > Zbriši.
Vse seznanitve prekličete tako, da izberete Možnosti > Zbriši vse.