Nokia 5228 - Varnostni nasveti

background image

Varnostni nasveti

Izberite Meni > Nastavitve in Povezovanje > Bluetooth.
Če želite nadzorovati, kdo lahko najde vašo napravo in se z njo poveže, kadar ne

uporabljate povezave Bluetooth, izberite Bluetooth > Izključeno ali Vidnost

telefona > Skrit. Izklop povezave Bluetooth ne vpliva na druge funkcije naprave.
Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte

zahtev za povezavo. Tako boste svojo napravo zaščitili pred škodljivimi vsebinami.

Povezovanje

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

90

background image

Uporaba naprave v skritem načinu varuje vašo napravo pred škodljivo programsko

opremo.