Nokia 5228 - Nastavitve paketne povezave

background image

Nastavitve paketne povezave

Izberite Meni > Nastavitve in Povezovanje > Skrbniške nast. > Paketni

prenos.
Nastavitve paketnega prenosa podatkov vplivajo na vse dostopne točke, ki

uporabljajo paketno podatkovno povezavo.
Izberite med naslednjim:
Povezava za paketni pr. — Če izberete Ko je na voljo in ste v omrežju, ki

podpira paketne podatke, se bo naprava prijavila v omrežje za paketni prenos

podatkov. Aktivna paketna podatkovna povezava (na primer za pošiljanje in

prejemanje e-pošte) se zažene hitreje, kot če naprava povezavo vzpostavi, ko je

to potrebno. Če omrežje za paketni prenos podatkov ni v dosegu, naprava v

rednih presledkih skuša vzpostaviti paketno povezavo. Če izberete Po potrebi,

naprava vzpostavi paketno podatkovno povezavo samo, če vklopite aplikacijo ali

uporabite postopek, ki jo zahteva.

Dostopna točka — Ime dostopne točke potrebujete, če želite napravo

uporabljati kot modem za paketni prenos podatkov v združljiv računalnik.

15. Iskanje

O aplikaciji Iskanje

Izberite Meni > Internet > Iskanje.
Z omrežno storitvijo Iskanje lahko uporabljate različne internetne iskalnike, da

poiščete na primer spletna mesta in slike. Vsebina in razpoložljivost storitev sta

lahko različni.

Začetek iskanja

Izberite Meni > Internet > Iskanje.