Nokia 5228 - USB

background image

USB

Izberite Meni > Nastavitve in Povezovanje > USB.
Če želite, da vas naprava ob vsakem priklopu združljivega

podatkovnega kabla vpraša za namen povezave, izberite

Vprašaj ob povezavi > Da.
Če je možnost Vprašaj ob povezavi deaktivirana ali če

želite med aktivno povezavo spremeniti način, izberite

Način povezave USB in med naslednjim:
Ovi Suite — Uporabite računalniške aplikacije Nokia,

kot sta Nokia Ovi Suite in Nokia Software Updater.

Masovni pomnilnik — Prenesite podatke med svojo

napravo in združljivim računalnikom.

Prenos slik — Natisnite slike z združljivim

tiskalnikom.

Prenos predstavnosti — Sinhronizirajte glasbo z

aplikacijo Nokia Ovi Player ali Windows Media Player.