Nokia 5228 - Profili

background image

Profili

Izberite Meni > Nastavitve in Osebno > Profili.
S profili lahko nastavite tone zvonjenja, opozorilne tone za sporočila in druge zvoke

naprave ter jih prilagodite različnim dogodkom, okoljem in skupinam klicateljev.

Ime izbranega profila je prikazano na vrhu začetnega zaslona. Če je uporabljen profil

Splošno, je prikazan samo datum.
Če želite zamenjati profil, se pomaknite nanj in izberite Možnosti > Vključi.
Če želite prilagoditi profil, se pomaknite nanj in izberite Možnosti > Prilagodi.

Izberite nastavitev, ki jo želite spremeniti.
Če želite profil nastaviti, da bo vključen do določene ure v naslednjih 24 urah, se

pomaknite nanj, izberite Možnosti > Omejeno in nastavite uro. Po preteku časa

se spet vključi prejšnji profil, ki ni bil časovno omejen. Ko je profil omejen, je na

začetnem zaslonu prikazan znak . Profila Brez povezave ne morete časovno

omejiti.
Nov profil ustvarite tako, da izberete Možnosti > Ustvari nov.

9. Glasba

Predvajalnik glasbe

Predvajalnik glasbe podpira datoteke v zapisih AAC, AAC+, eAAC+, MP3 in WMA,

vendar morda ne podpira vseh funkcij ali različic naštetih zapisov datotek.
S predvajalnikom glasbe lahko poslušate tudi poddaje. Poddajanje je način

dostavljanja zvočnih ali video vsebin po internetu z uporabo tehnologije RSS ali

Atom za predvajanje v mobilnih napravah in računalnikih.