Nokia 5228 - Brisanje e-poštnih sporočil

background image

Brisanje e-poštnih sporočil

Izberite Meni > Sporočila in nabiralnik.
Če želite vsebino e-poštnega sporočila iz naprave izbrisati, v oddaljenem

nabiralniku pa jo obdržati, izberite Možnosti > Zbriši > Samo telefona.
Naprava v oddaljeni nabiralnik prenese glave e-poštnih sporočil. Če zbrišete vsebino

sporočila, glava e-poštnega sporočila še vedno ostane v vaši napravi. Če želite

odstraniti tudi glavo, se morate za brisanje sporočil iz naprave in oddaljenega

nabiralnika povezati s strežnikom. Če povezava s strežnikom ni na voljo, se glava

izbriše, ko za posodobitev stanja naslednjič povežete napravo in oddaljeni

nabiralnik.
Če želite vsebino e-poštnega sporočila izbrisati iz naprave in oddaljenega

nabiralnika, izberite Možnosti > Zbriši > Telefona in strežnika.
Če želite preklicati brisanje e-poštnega sporočila, ki ste ga označili, da naj bo

izbrisano iz naprave in strežnika, ko boste naslednjič vzpostavili povezavo ( ),

izberite Možnosti > Obnovi.

Sporočila

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

56